ОФЕРТА

Угода, Публічний договір

про надання послуг

1.1.Загальні положення

1.1. Даний публічний договір (Угода, Оферта) регулює відносини по користуванню інтернет-ресурсом (сайтом) https://tripoli.land (далі «Сайт») між Користувачем та ФОП Салов В.М., фізичною особою-підприємцем зареєстрованим в Україні (ІПН 3097315210)  далі – Виконавець.

1.2. Дана Оферта є публічним договором. У випадку прийняття нижче вказаних умов (акцепту), Користувач (фізична чи юридична особа) бере на себе зобов’язання по виконанню умов цього Договору.

У цілях цього документа нижченаведені терміни використано у такому значенні:

Оферта (Угода, Публічний договір) – публічна пропозиція Виконавця до будь-якої фізичної чи юридичної особи щодо заключення публічного договору, включаючи всі його положення та політику конфіденційності;

Акцепт – повна згода Користувача на умови Оферти;

Користувач – фізична або юридична особа, що прийняла умови даної Оферти, та використовує послуги Компанії (функціонал сайту).

Товар – предмет матеріального чи інтелектуального формату, що присутній на сайті Компанії.

Послуга – будь яка операція пов’язана з наданням сервісу щодо діяльністю сайту Компанії для задоволення потреб Замовника.

Обліковий запис (акаунт) – інформація та електронний кабінет Користувача, з унікальнім логіном та паролем входу та відповідним функціоналом. Обліковим записом (акаунтом) може користуватися лише один Користувач. Передача доступу до облікового запису іншому Користувачу заборонено.

Реєстрація – згода Користувача з умовами даного Договору, а також надання інформації при заповненні відповідних форм на сайті для її подальшого використання у діяльності сайту. Реєстрація вважається завершеною у випадку заповнення всіх форм на сайті та підтвердженням через лист, що надходить на електронну скриньку Користувача.

Персональні дані – інформація та сукупність даних щодо фізичної особи, за допомогою яких вона ідентифікується, або може ідентифікуватися.

1.4. Якщо Користувач не згоден з Угодою в цілому чи частково, Виконавець просить його покинути даний сайт. Дані умови регулюють використання Користувачем сайту. Використання сайту передбачає, що Користувач згоден з даною Офертою, розуміє її умови й положення й приймає її.

1.5.Використання сайту після процедурі реєстрації означає, що Користувач погодився з всіма без винятку умовами даної Оферти. У випадку непогодження Користувача з будь яким з пунктів даної Оферти, Користувач не має право використовувати сервіси (послуги) сайту Виконавця.

1.6.Даною Офертою Виконавець пропонує користувачам мережі Інтернет використовувати сервіси сайту https://tripoli.land на умовах, що викладені в цьому Договорі.

1.7.Виконавець пропонує Користувачу послуги по використанню інформаційних матеріалів та функціоналу сайту, а також розміщення власної інформації (товари, послуги, контактні дані і т.д.) але без можливості продажу та передання прав на користування сайту третім особам.

1.8.Всі угоди, що вкладаються між Користувачами сайту, вкладаються безпосередньо між ними, без участі Виконавця. Виконавець надає у користування комунікаційну торгову платформу, за допомогою якої Користувачі можуть контактувати один з одним.

1.9.Інформаційні матеріали, що розміщуються на сайті надаються в цілях ознайомлення та не можуть бути підставою для прийняття рішень. Виконавець не несе відповідальності за прийняті Користувачем рішення на основі інформації, що розміщена на сайті, у тому числі укладених договорів та інших угод будь якого характеру та призначення.

2. Реєстрація Користувача

2.1.Користувачі мережі Інтернет мають обмежений доступ до сайту без реєстрації облікового запису. Для отримання повного доступу до функціоналу, реєстрація на ресурсі є обов’язковою.

2.2.Реєстрація на сайті необхідна для використання розширеного функціоналу https://tripoli.land, що в свою чергу включає в себе використання інформаційних матеріалів, та створення особистої сторінки підприємства зареєстрованого Користувача.

2.3.Для реєстрації Користувач заповнює форми з вказанням дійсного номера телефону, електронної адреси до якої має доступ тільки Користувач, обраного пароля, а також інших даних необхідних при реєстрації. Після погодження, Користувач отримує лист на вказану електронну адресу з пропозицією підтвердження реєстрації у вигляді посилання. Користувач має перейти за посиланням,чим підтверджує процес реєстрації.

2.4.При реєстрації Користувач зобов’язаний надати правдиву, точну й повну інформацію щодо себе по запитам запропонованим в формі, а також в створеному кабінеті Користувача. Користувач зобов’язується підтримувати актуальну особисту інформацію.

2.5.У випадку надання недостовірної інформації, Виконавець має право призупинити або відмінити реєстрацію Користувача й припинити надання послуг сайту https://tripoli.land.

2.6.Для зміни в обліковому записі (електронна пошта, пароль, перереєстрація на іншу електронну пошту, тощо) Користувач зобов’язаний направити офіційний лист-прохання (сканкопію) на електронну адресу support@tripoli.landз власним підписом.

3. Використання інформаційних матеріалів довідників, функціоналу сайту.

3.1.Повне використання інформації довідників та каталогів доступні після реєстрації облікового запису та відповідними підтвердженнями через електронну пошту та номера мобільного зв’язку.

3.2.Після проходження реєстрації Користувач має доступ до тестової версії довідників розділу «Фермери», що включає в себе 40 (сорок) позицій (карток). Термін дії тестової версії 24 години від моменту активації її Користувачем на сайті. Після закінчення 24 годин або перегляду 40 позицій (карток) довідника Користувачем, доступ до тестової версії, в автоматичному режимі, закривається.

3.3. Для отримання розширеного доступу до довідників розділу «Фермери», Користувач оплачує попередньо обраний ним тариф, згідно з діючими на сайті на момент замовлення. Діючими вважаються тарифи, що присутні на момент оплати на сторінці https://tripoli.land/prices  сайту https://tripoli.land.

3.4. Термін дії розширеного доступу розділу «Фермери» становить 12 (дванадцять) календарних місяців з моменту оплати.

3.5.Інформація довідників не є статичною і може змінюватись Виконавцем для покращення якості, внесення актуальної інформації, корегування неактуальних даних.

3.6. Інформація довідників закрита від копіювання та перенесення на інші носії чи пристрої.

3.7.Користувачу заборонено копіювати та переносити інформацію довідників на інші платформи чи пристрої, а також передавати цю інформацію третім особам.

3.8.У випадку порушення заборони, Виконавець має право закрити доступ Користувача до довідників сайту та видалити обліковий запис без повернення оплачених Користувачем коштів.

4. Умови обробки персональних даних и згода на їх обробку

4.1.Персональні дані фізичних осіб, що є Користувачами сервісів сайту https://tripoli.land опрацьовуються ФОП Салов В.М. що є власником та розпорядником бази даних користувачів сайту https://tripoli.land.

4.2.Обробка інформації та персональних даних користувачів здійснюються згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» та іншими законами та нормативно-правовими України.

4.3.Приймаючи умови даного Договору Користувач надає згоду на обробку його персональних даних, що були надані ним при реєстрації та заповненні інформації в особистому кабінеті Користувача на сайті https://tripoli.land, а також іншу інформацію (IP-адреси, інші комунікаційні дані Користувача, повідомлення, листи, заяви до інших Користувачів і навпаки), а також дає згоду на передачу вищезазначених даних третім особам.

4.4.Користувачі, що переходять за посиланнями, розміщеними на сайті https://tripoli.land, можуть бути перенаправлені на інші сайти за межі хостингового простору сайту Виконавця, де персональні дані можуть збиратися без відома сайту Виконавця. У цьому випадку Виконавець не несе відповідальності за збір персональних даних Користувача поза його хостинговим простором.

4.5.Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що вони розміщують на сайті. Користувач повинен враховувати ризики, що пов’язані з розміщенням особистої інформації (номер телефону, електронна адреса) у загальному доступі в мережі Інтернет.

4.6.Адміністрація сайту має право на збір та зберігання інформації, що була отримана під час звернень та запитів Користувача, у тому числі додаткові контактні дані Користувача.

4.7.Виконавець має право додавати інформацію, що була отримана законним шляхом, від ділових партнерів чи є в загальному доступі до існуючих даних щодо Користувачів сайту, у тому числі контактні дані. Виконавець не збирає і не опрацьовує персональні дані щодо расового чи етнічного походження, політичних, релігійних, інших переконань, членства у політичних, соціальних та інших об’єднаннях.

4.8.Виконавець може дозволяти третім особам, що відносяться до постачальників рекламних чи аналітичних послуг, збирати інформацію, використовуючи технології Cookies, IP address, Pixels, мобільні ідентифікатори безпосередньо на сторінці сайту Виконавця. Інформація, що збирається при цьому, підлягає охороні відповідно до діючих правил конфіденційності цих третіх осіб.

4.9.Виконавець може відкривати персональні дані Користувача на запити компетентних органів, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

4.10.Виконавець має право на використання контактної інформації, що була вказана Користувачем для сповіщення, про акції, пропозиції та інші пропозиції через електронну пошту чи sms повідомлення.

4.11.Виконавець не передає і не здає в оренду персональні дані Користувачів, окрім випадків, передання права на володіння сервісами сайту та самого сайту іншому власникові для підтримання безперервної роботи сайту.

4.12.Виконавець має право передавати статистичну інформацію, яку не можна ідентифікувати за окремими Користувачами, іншим особам в маркетингових, аналітичних і рекламних цілях.

4.13.Виконавець залишає за собою право згідно з чинним законодавством обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами для уникнення, запобігання чи інших засобів боротьби з шахрайством та іншими порушеннями на сайті Виконавця.

4.14. Користування сайтом є підтвердженням Користувача щодо зберігання та використання його персональних даних згідно з цим Договором.

4.15. Користувач має право:

4.15.1.Отримувати інформацію щодо надання доступу до персональних даних, враховуючи інформацію щодо третіх осіб, яким надається доступ до даних сайту.

4.15.2.На доступ до своїх персональних даних на сайті.

4.15.3.Отримувати не пізніше ніж тридцять календарних днів з моменту отримання запиту, окрім випадків передбачених законом, інформацію щодо опрацювання його персональних даних та їх стану.

4.15.4.Вимагати змінення або видалення особистої інформації (тягне за собою видалення всього облікового запису) з сайту.

4.16.Інформація, що збирається та опрацьовується компанією є захищеною технічними та програмними засобами від несанкціонованого доступу третіх осіб.

5. Відомості, які надає Користувач

5.1.Виконавець зберігає за собою право контактувати з Користувачем через контактні дані вказані ним при реєстрації.

5.2.Отримання інформації про Користувача відбувається в результаті заповнення ним форм при реєстрації та в особистому кабінеті після завершення реєстрації.

5.3. Дані технічного характеру зберігаються для статистичного аналізу щодо діяльності сайту Виконавця.

5.4.Дані щодо змін в особистому обліковому записі Користувача також використовуються для збору статистичної інформації.

6.Права та обов’язки сторін.

6.1.Всі об’єкти, що доступні на сайті за допомогою сервісів Виконавця, враховуючи елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програмне забезпечення, бази даних, музика, звуки, а також інший контент розміщений на сайті є об’єктом виключно прав власності Виконавця (в окремих випадках Користувачів та інших правовласників).

6.2.Використання контенту чи будь яких інших елементів сайту можливо тільки в межах функціоналу, що пропонує сайт Виконавця. Жодний елемент контенту не може бути використаний без попереднього дозволу Виконавця. Під використанням мається на увазі (в тому числі але не тільки) копіювання, переробка, розповсюдження і таке інше.

6.3.Щоб надати право Виконавцю на публікацію інформації, які надав Користувач, Користувач надає Виконавцю необмежене територією право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відображення даних та публікацій Користувача.. Це право є безстроковим, невинятковим та субліцензійованим. Дані права надаються Користувачем Виконавцю безоплатно. При цьому Користувач зберігає всі права на розміщену ним інформацію. Користувач також надає право на перегляд розміщеної ним інформації всім користувачам сайту. Користувач надає згоду щодо інформації, що внесена ним попередньо (текстова інформація, фото, інші матеріали) можуть бути використані Виконавцем при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, результатів аналітики та ін. й використовуватись Виконавцем без додаткової згоди на це Користувача та безоплатно.

6.4.Користуючись сервісом сайту Користувач підтверджує, що несе виключну відповідальність за розміщену ним інформацію, а якщо є представником компанії то має відповідні права та докази прав на розміщення та публікування інформації про компанію або організацію, яку представляє.

6.5.Користувач зобов’язується:

6.5.1.Не приймати ніяких дій, що можуть призвести до критичного навантаження на роботу сайту.

6.5.2.Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на сайт без письмового дозволу Виконавця.

6.5.3.Не копіювати, не змінювати, не розповсюджувати будь яку інформацію, що міститься на сайті (крім інформації що надана самим Користувачем) без попереднього дозволу Компанії.

6.5.4.Не перешкоджати роботі сайту, автоматичним системам та процесам що відбуваються на сайті, а також не чинити дій щоб обмежити доступ до сайту інших користувачів.

6.5.5.Не використовувати інформацію, яку надають інші Користувачі без попередньої згоди відповідних Користувачів.

6.6.Користувачу забороняється:

6.6.1.Обговорення дій модератора та адміністрації сайту іншим шляхом окрім електронної переписки з адміністрацією та відділом технічної підтримки.

6.6.2.Використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів з метою видати себе за іншого Користувача або представника Компанії, представником якої Користувач не є.

6.6.3. Використовувати будь-яке програмне забезпечення, враховуючи будь-яке програмне забезпечення третіх осіб з метою агрегування або парсингу даних та іншої інформації, що є на сайті Виконавця враховуючи, але не обмежуючись персональними даними Користувачів.

6.6.4.Доступ до особистих даних Користувача можливий тільки при наявності письмового дозволу Користувача на цей доступ або для виконання чинного законодавства.

6.7. Права та обов’язки Виконавця:

6.7.1. Виконавець зобов’язується сумлінно виконувати свої обов’язки по даному Договору, враховуючи стабільну роботу сервісів сайту, не розповсюдження персональних даних Користувача третім особа за виключенням випадків передбачених законодавством.

6.7.2.Виконавець періодично може встановлювати обмеження по використанню сервісів сайту, змінити або припинити його діяльність з попереднім повідомленням або без нього, і не несе відповідальності за подібні зміні.

6.7.3.Виконавець може заборонити Користувачу доступ до сайту та користування його сервісами, якщо Користувач порушує умови даного Договору. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувачу надійшло оповіщення від адміністраторів сайту щодо ведення ним діяльності, що заборонена Виконавцем. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача повідомивши Користувача про причину своїх дій або не повідомляючи, на свій розсуд. При цьому Виконавець не несе за це відповідальність ні перед Користувачем ні перед третіми особами.

6.7.4.У випадку порушення Користувачем умов цього договору та видалення або відключення його облікового запису, грошові кошти, що були попередньо оплачені за послуги надані Виконавцем не повертаються.

6.7.5.Виконавець має право передати сайт з його функціоналом та сервісами, вмістом та контентом, враховуючи особисту інформацію Користувачі своєму правонаступнику по договорам чи іншим домовленостям. Передача та сповіщення щодо такої передачі проводиться згідно з чинним законодавством України.

6.7.6.Виконавець залишає за собою право у будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, що були вказані ним при реєстрації, а також відповідні підтверджуючі документи (враховуючи копії (завірені копії) документів що підтверджують особу). У випадку невідповідності даних вказаних в пред’явлених документах даним вказаним Користувачем пр. реєстрації, а також якщо дані отримані Виконавцем під час реєстрації Користувача унеможливлюють ідентифікувати заявника, Виконавець має право відмовити Користувачу в доступі до сервісів та функціоналу сайту з попереднім сповіщенням про це Користувача або без такого.

7. Оплата послуг

7.1.Замовлення платних послуг сайту https://tripoli.land відбувається на відповідній сторінці «Платні послуги» або в телефонному режимі та обговоренням замовлення з менеджером сайту.

7.2.Користувач бере на себе зобов’язання ознайомитись з цінами та умовами на платні послуги Виконавця на відповідній сторінці «Платні послуги», після чого може замовити дані послуги. Вартість послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від ряду параметрів.

7.3.Умовою надання замовленої послуги є повна передоплата згідно з параметрами обраного замовлення. Оплата, що була отримана від Користувача не повертається і може бути використана тільки для замовлення платних послуг сайту Виконавця.

7.4.Оплата за послуги здійснюється шляхом банківського переказу, банківської карти (Visa/MasterCard), а також іншими системами, що дозволяють здійснювати електронні платежі залежно від країни перебування Користувача з попереднім обговоренням даного грошового переказу з представником Виконавця в особі менеджера відділу продажу.

7.5.Виконавець, маючи технічну можливість та можливість ідентифікувати Користувача, може надати Користувачу Акт прийому-передачі наданих послуг. Користувач зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання такого Акту підписати й направити Виконавцю підписаний екземпляр Акту на Вказану Виконавцем адресу. У випадку, якщо у вказаний термін підписаний екземпляр Акту не буде відправлено, платні послуги що були надані сайтом вважаються прийнятими без зауважень відносно цих послуг.

7.6.Виконавець залишає за собою право на зміну вартості платних послуг, що вказані в даному договорі без будь-яких спеціальних сповіщень Користувача. Нові тарифи на платні послуги сайту Виконавця вступають в силу з моменту їх розміщення в мережі Інтернет на сайті Виконавця.

8. Обмеження відповідальності Виконавця.

8.1. Користуючись послугами сайту Виконавця, Користувач підтверджує свою згоду щодо того, що він один несе відповідальність за розміщену ним інформацію на сайті Виконавця.

8.2.Виконавець не є організатором чи ініціатором будь-якої угоди між Користувачами. Виконавець не несе відповідальності за наслідки угод та збитки від угод, що укладались між Користувачами.

8.3.Виконавець не несе відповідальності за поведінку Користувачів чи за надані ними послуги. Всі спори та конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно і без залучення Виконавця.

8.4.Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ чи використання сервісів сайту Виконавця та будь-якої інформації про Користувача, що зберігається на ньому, а також за будь-які помилки, вірусні програми та інше, що можуть бути передані на сайт третіми особами.

8.5.Якість, безпека, законність та відповідність товару чи послуги їх опису, можливість Користувача продати чи купити товар або послугу знаходяться поза контролем та відповідальністю Виконавця.

8.6.Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг сайту, Користувач погоджується пред’являти вимоги та претензії самостійно і без залучення Виконавця, а також звільняє його та всіх його представників від всіх вимог, зобов’язань, збитків, будь-яких інших затрат, що виникли в результаті або у зв’язку з такими вимогами збитків.

8.7.Бездіяльність зі сторони Виконавця у випадку порушення Користувачем чи іншими Користувачами умов Договору не лишає Виконавця права вживати відповідні заходи і міри в захист своїх прав та інтересів пізніше, а також не означає відмови Виконавця від своїх прав у випадку звершення в майбутньому подібних порушень.

8.8.Виконавець не несе відповідальності за невиконання або ускладнення в виконанні зобов’язань щодо доступу до сайту по причині непереборних обставин, наслідки яких неможливо було уникнути або виправити (рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви телекомунікаційних мереж та інше).

8.9.Виконавець не несе відповідальності за труднощі в роботі сайту, що викликані технічними збоями в роботі обладнання чи програмного забезпечення.

8.10.Виконавець та його представники, керівництво чи співробітники ні при яких умовах не несуть відповідальності за прямий, непрямий, випадковий чи спеціальний збиток чи штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Виконавець був попереджений щодо можливості такого збитку) в результаті використання сайту та його сервісів Користувачем, враховуючи без обмеження випадки, в яких збитки стали результатом використання чи неправильного використання сайту чи його сервісів.

8.11.Ніщо в даному Договорі не може сприйматися як встановлення між Користувачем і Виконавцем агентських стосунків, товариських відносин, відносин по спільній діяльності, трудових чи будь-яких інших відносин, що не передбачені даним Договором.

8.12.Виконавець не несе відповідальності за рекламу Користувача, розміщену на сайті.

9.Термін дії Договору.

9.1.Даний Договір вступає в дію з моменту початку використання будь-якого сервісу сайту або з моменту реєстрації Користувача на сайті та діє безстроково.

9.2.Користувач має право припинити свою реєстрацію на сайтів односторонньому порядку без попереднього сповіщення про це Виконавцю та роз’яснення причин.

9.3.У випадку внесення Виконавцем змін в Договір, згідно з пунктом 10.1. Договору з яким Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання сайту. Факт не припинення використання сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Договору.

9.4.Розірвання Договору зі сторони Виконавця може бути у випадках:

9.4.1.Порушення Користувачем даного Договору, заподіяння будь-якої шкоди сайту Виконавця, в тому числі його репутації, та іншим Користувачам.

9.4.2.Інші дії, що суперечать даному Договору або політиці сайту.

9.5.Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією сайту Виконавця відповідного рішення.

10.Внесення змін до Договору

10.1.Договір може бути змінено Виконавцем без будь-якого додаткового спеціального сповіщення Користувача. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення в мережі Інтернет по вказаній в наступному абзаці Договору адресі, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Діюча редакція Договору завжди розміщена на сторінці: https://tripoli.land/page-oferta.

11.Інші умови

11.1.Інформаційні сповіщення для широкого кола Користувачів публікуються на сайті Виконавця та/або розсилаються на електронні адреси Користувачів.

11.2.При виникнення спорів та суперечок по даному Договору або у зв’язку з ним, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з врахуванням положення пункту даного Договору. Якщо будь-які спори чи розбіжності, що виникають з даного Договору або у зв’язку з ним, у тому числі щодо його виконання, порушення, припинення чи недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то вони вирішуються згідно з чинним законодавством України в судовому порядку.

11.3.При виникненні у Користувача будь-яких претензій та/або вимог до Виконавця, що стосується даного Договору або у зв’язку з діями інших Користувачів сайту https://tripoli.land, Користувач може звернутися до Виконавця направивши електронного листа на адресу: support@tripoli.land. Термін розгляду даного повідомлення складає 15 (п’ятнадцять) календарних днів.

11.4.Даний Договір регулюється і тлумачиться згідно з законодавством України. Питання не врегульовані даним Договором, підлягають до вирішення згідно з діючим законодавством України.

11.5.Визнання судом будь-якого з положень даного Договору недійсним чи не потрібного до виконання не несе за собою невиконання або недійсності інших положень даного Договору.